© Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

Vrije Universiteit van Amsterdam

Het CBS en de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) werken al jarenlang samen. Om die samenwerking te bekrachtigen is in 2017 een raamovereenkomst afgesloten. Namens het CBS is prof.dr. Bart Bakker sinds 2009 bijzonder hoogleraar aan de VU, waar hij zich bezig houdt met de methodologie van nieuwe databronnen voor sociaal wetenschappelijk onderzoek. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar methoden om voor onnauwkeurigheden in administratieve en surveydata te corrigeren en naar het ontwikkelen van maten voor de kwaliteit voor gecombineerde databronnen. Ook wordt gezamenlijk onderzoek gedaan naar sociale ongelijkheid en in het bijzonder flexibele arbeid, filantropie en beroepsstatus.

Vrije Universiteit van Amsterdam