Energie en water, Caribisch Nederland

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het publiceren van gegevens over de productie en distributie (inclusief stroomonderbrekingen) van elektriciteit op de drie eilanden van Caribisch Nederland en de productie en distributie van leidingwater en een indexcijfer over olie-opslag op Bonaire. Deze statistiek wordt bijgehouden omdat de eilanden van Caribisch Nederland vanaf 10 oktober 2010 openbare lichamen van Nederland zijn.

Doelpopulatie

Energie- en waterbedrijven op de eilanden van Caribisch Nederland.

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

1993.

Frequentie

De frequentie van rapporteren is jaarlijks.

Publicatiestrategie

Uiterlijk in december worden alle cijfers over het voorafgaande jaar definitief.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

Integrale waarneming van de doelpopulatie.

Waarnemingsmethode

Jaarlijkse enquêtering.

Berichtgevers

Energie- en waterbedrijven.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

De individuele en de geaggregeerde cijfers ondergaan een plausibiliteitscontrole door vergelijking met de vorige perioden.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De elektriciteitscijfers worden gepubliceerd in mln kWh, die over water in 1000 m3.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Gegevens van voor 2010 zijn verzameld door het CBS Nederlandse Antillen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie controle- en correctiemethoden.