Banen en lonen, zeggenschap van bedrijven; SBI'93

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het publiceren van gegevens over de banen en lonen van werknemers bij bedrijven in Nederland, onderverdeeld naar buitenlandse en Nederlandse zeggenschap.

Doelpopulatie

Alle bedrijven en instellingen in Nederland met personen in loondienst.

Statistisch eenheid

Baan van werknemer.

Aanvang onderzoek

Beschikbaar vanaf 2006.

Frequentie

De frequentie van rapporteren is jaarlijks.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde jaarcijfers zijn definitief.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

Een combinatie van bedrijfsenquêtes en registraties.

De zeggenschap van bedrijven wordt bepaald aan de hand van het land waar de strategische besluitvorming plaatsvindt. Dit gebeurt door de combinatie van verschillende bronnen, waaronder de jaarlijkse SFGO enquête (Statistiek Financiën Grote Ondernemingen) en de tweejaarlijkse CIS enquête (Community Innovation Survey), en een jaarlijkse afslag van een selectie van bedrijven geregistreerd in de externe Dunn & Bradstreet database.

De gegevens over banen, lonen en kenmerken van werknemers zijn gebaseerd op jaargegevens per bedrijf uit het Sociaal Statistisch Bestand. Door koppeling met de gegevens over zeggenschap van bedrijven is een zogenaamd linked employer-employee databestand (LEED) voor Nederland ontwikkeld

Waarnemingsmethode

Een combinatie van bedrijfs- en persoonsenquêtes en registraties.

Berichtgevers

Bedrijven, instellingen en personen.

Steekproefomvang

Integrale waarneming van banen van werknemers in loondienst. De zeggenschap is voor 90 procent van alle bedrijven in het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS te bepalen. Door weging wordt opgehoogd naar de totale populatie van geregistreerde banen in loondienst volgens het Sociaal Statistisch Bestand. Hierbij wordt rekening gehouden met de verdeling naar grootteklasse en sector.

Controle- en correctiemethoden

De plausibiliteit wordt gecontroleerd aan de hand van tijdreeksen en uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken van werknemers. Als er twijfels over deze plausibiliteit ontstaan, dan wordt gecontroleerd op een meer gedetailleerd niveau.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Er kan sprake zijn van non-respons-, kader-, proces-, en/of meetfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

N.v.t.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Maatregelen om de kwaliteit van de cijfers te optimaliseren:

· Confronteren van verschillende bronnen zoals hierboven bescheven

· Vergelijking van de eigen uitkomsten met de uitkomsten van partnerlanden (asymmetrieën)

· Validaties met behulp van externe bronnen.