Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen

De methode voor de afleiding van huur- en koopwoningen is in 2016 aangepast. De verschillen tussen de oude en nieuwe methode zijn in beeld gebracht.

Met de komst van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in 2012 is aanvankelijk de oorspronkelijke methode voor het afleiden van het eigendom van woningen uit 2006 doorgezet. Nieuwe inzichten en betere koppelmethoden tussen basisregistraties waren aanleiding om deze methode in 2016 te herzien. Aangezien er eerder cijfers zijn gepubliceerd op basis van de oude methode is er een verschillenanalyse uitgevoerd om te bekijken hoe groot de verschillen zijn tussen de oude en nieuwe methode bij het bepalen van de eigendomssituatie van woningen.