Vermogensoverdrachten: Schenkingen

De statistiek schenkingen is onderdeel van statistieken over inkomen, vermogen en bestedingen en is gebaseerd op de belastingaangifte successierecht van de schenkingen tussen personen. Schenkingen dienen te worden geregistreerd als het geschonken of ontvangen bedrag boven de vrijstellingsgrens voor een jaarlijkse schenking uitkomt. De hoogte van het vrijgestelde bedrag is afhankelijk van de relatie tussen de schenker en ontvanger. De populatie bestaat uit alle schenkingen waarvoor in een jaar aangifte schenkbelasting is gedaan.

Van de schenkingen worden gegevens gepubliceerd over het aantal schenkingen, de bruto schenking, verschuldigde belasting en netto schenking. De gegevens zijn ingedeeld naar de volgende achtergrondkenmerken: type schenking, leeftijd en vermogenspositie van de schenker en leeftijd, geslacht, woonsituatie en vermogenspositie van de ontvanger. Indien er één jaar meerdere schenkingen tussen dezelfde schenker en ontvanger zijn geregistreerd worden de bedragen opgeteld en wordt als type schenking de schenking met het hoogste vrijstellingsbedrag gerapporteerd.