Revisie zorgrekeningen 2015

Eind mei 2018 zijn de gereviseerde cijfers over zorguitgaven voor de jaren 2015 tot en met 2017 gepubliceerd, met daarbij een eerste versie van dit document. Half april 2019 zijn de cijfers voor de jaren 2015 tot en met 2017 geactualiseerd, en zijn de gereviseerde cijfers voor de jaren 1998-2014 gepubliceerd. Dit document beschrijft de belangrijkste wijzigingen in de cijfers die het gevolg zijn van de uitgevoerde revisie.