Proces- en onderzoeksdocumentatie Integrale Veiligheidsmonitor 2008

In de proces- en onderzoeksrapportage zijn de belangrijkste achterliggende gegevens opgenomen van het uitvoeringsproces van de Integrale Veiligheidsmonitor. Daarbij wordt nader ingegaan op de voorbereiding, verzameling en verwerking van de vragenlijstgegevens van zowel de landelijke/regionale uitvoering als de (politie)regionale/-lokale uitvoering.