Gemeentelijke indeling op 1 januari 2009

Op 1 januari 2009 is het aantal gemeenten afgenomen met twee, zodat het aantal gemeenten in Nederland 441 bedraagt.

Naam en code van opgeheven en nieuwgevormde gemeenten, 1 januari 2009

Opgeheven gemeenten Nieuwgevormde gemeenten Provincie


 
code gemeentenaam code gemeentenaam  

0483 Alkemade 1884 Kaag en Braassem ZH.
0645 Jacobswoude 1884 Kaag en Braassem ZH.
         
0377 Bloemendaal 0377 Bloemendaal NH.
0372 Bennebroek 0377 Bloemendaal NH.
         
0065 Dantumadeel 1891 Dantumadiel F.

De volledige overzichten van de gemeentelijke indeling op 1 januari 2009 zijn hieronder opgenomen. Het eerste overzicht geeft de gemeentenamen in alfabetische volgorde met vermelding van de gemeentecode. Het tweede overzicht bevat de gemeente gesorteerd op de code. Het derde overzicht geeft per provincie de gemeenten in alfabetische volgorde.