Standaardclassificatie Misdrijven  2010

(Versie 22.11.2011)

Misdrijven, totaal

1 Vermogensmisdrijven
   1.1 Diefstal/verduistering en inbraak (WvSr art. 310-312, 321-325)
         1.1.1 Diefstal en inbraak met geweld (WvSr art. 312)
         1.1.2 Eenvoudige diefstal (WvSr art. 310)
         1.1.3 Gekwalificeerde diefstal (WvSr art. 311)
         1.1.4 Verduistering (WvSr art. 321-325)
   1.2 Bedrog (WvSr art. 326-338)
         1.2.1 Oplichting (WvSr art. 326)
         1.2.2 Flessentrekkerij (WvSr art. 326a)
         1.2.3 Bedrog (overig) (WvSr art. 326b-338)
   1.3 Valsheidsmisdrijven (WvSr art. 208-214, 216-223, 225-234)
         1.3.1 Muntmisdrijf (WvSr art. 208-214)
         1.3.2 Valsheid in zegels en merken (WvSr art. 216-223)
         1.3.3 Valsheid in geschriften (WvSr art. 225-234)
   1.4 Heling (WvSr art. 416-417bis)
   1.5 Afpersing en afdreiging (WvSr art. 317-318)
   1.6 Bankbreuk (WvSr art. 340-343)
   1.7 Witwassen (WvSr art. 420bis-420quater)
   1.8 Vermogensmisdrijf (overig) (WvSr art. 314-315, 344-348)

2 Vernieling en openbare orde
   2.1 Vernieling en beschadiging (WvSr art. 350-352)
   2.2 Openbare orde misdrijf (WvSr art. 131-136, 138-151c)
         2.2.1 Openlijke geweldpleging (WvSr art. 141)
         2.2.2 Huisvredebreuk (WvSr art. 138)
         2.2.3 Lokaalvredebreuk (WvSr art. 139)
         2.2.4 Computervredebreuk (WvSr art. 138ab, 138b)
         2.2.5 Discriminatie (WvSr art. 137c-137g)
         2.2.6 Openbare orde misdrijf (overig) (WvSr art. 131-137, 138a, 139a-140, 142-151c)
   2.3 Brandstichting/ontploffing (WvSr art. 157-158)
   2.4 Openbaar gezag misdrijf (WvSr art. 177-182, 184-206)
         2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel (WvSr art. 184)
         2.4.2 Wederspannigheid (WvSr art. 180-182)
         2.4.3 Valse aangifte (WvSr art. 188)
         2.4.4 Mensensmokkel (WvSr art. 197a)
         2.4.5 Verblijf van ongewenste vreemdeling (WvSr art. 197)
         2.4.6 Openbaar gezag misdrijf (overig) (WvSr art. 177-179, 185-187, 189-196, 197b-206)

3 Gewelds- en seksuele misdrijven
   3.1 Mishandeling (WvSr art. 300-306)
   3.2 Bedreiging en stalking (WvSr art. 284a-285b)
         3.2.1 Bedreiging (WvSr art. 284a-285a)
         3.2.2 Stalking (WvSr art. 285b)
   3.3 Seksueel misdrijf (WvSr art. 239-250)
         3.3.1 Aanranding (WvSr art. 246)
         3.3.2 Verkrachting (WvSr art. 242)
         3.3.3 Schennis der eerbaarheid (WvSr art. 239)
         3.3.4 Ontucht met minderjarige (WvSr art. 248a-248e)
         3.3.5 Pornografie (WvSr art. 240-240b)
         3.3.6 Ontucht met misbruik van gezag (WvSr art. 249)
         3.3.7 Seksueel misdrijf (overig) (WvSr art. 243-245, 247-248, 250)
   3.4 Levensmisdrijf (WvSr art. 287-296)
   3.5 Vrijheidsbeneming/gijzeling (WvSr art. 282-282a)
   3.6 Mensenhandel (WvSr art. 273f)
   3.7 Geweldsmisdrijf (overig) (WvSr art. 274-281, 307-308)

4 Misdrijven WvSr (overig)

5 Verkeersmisdrijven
   5.1 Verlaten plaats ongeval (WVW art. 7)
   5.2 Rijden onder invloed (WVW art. 8)
   5.3 Rijden tijdens ontzegging (WVW art. 9)
   5.4 Rijden tijdens rijverbod (WVW art. 162)
   5.5 Voeren vals kenteken (WVW art. 41)
   5.6 Joyriding (WVW art. 11)
   5.7 Weigeren blaastest/bloedonderzoek (WVW art. 163)
   5.8 Verkeersmisdrijf (overig) (WVW art. 6, 51, 61, 74, 114, 138)

6 Drugsmisdrijven
   6.1 Harddrugs (opiumwet art. 2)
   6.2 Softdrugs (opiumwet art. 3)

7 (Vuur)wapenmisdrijven

9 Misdrijven overige wetten
   9.1 Misdrijven WED
         9.1.1 Milieumisdrijven
         9.1.2 Ov misdrijven WED
   9.2 Militaire misdrijven (WvMSr art. 96-166)
   9.3 Misdrijven overige wetten (overig)
   9.9 Aard misdrijf onbekend