NEG-typering

Met het NEG-typeringsysteem worden land- en tuinbouwbedrijven op basis van hun activiteiten en de hierbij horende bruto-standaard saldi (bss) ingedeeld in bedrijfstypen. Het systeem kent 41 verschillende bedrijfstypen en acht hoofdtypen. Met ingang van 2010 is de NEG-typering vervangen door de NSO-typering.

NEG-typering

Filter op jaar: