NEG-typering

Met het NEG-typeringsysteem worden land- en tuinbouwbedrijven op basis van hun activiteiten en de hierbij horende bruto-standaard saldi (bss) ingedeeld in bedrijfstypen. Het systeem kent 41 verschillende bedrijfstypen en acht hoofdtypen. Met ingang van 2010 is de NEG-typering vervangen door de NSO-typering.

NEG-typering

Filter op jaar:
  1. Versie 2004
  2. Versie 2002
  3. Versie 2008 (PDF 1,2 MB)
  4. Versie 2007 (PDF 1,2 MB)
  5. Versie 2006 (PDF: 1 MB)
  6. Versie 2009 (PDF 1,2 MB)
  7. Versie 2005