Zorgverzekering

Tot en met 2005: verzekering tegen ziektekosten welke is opgesplitst in een collectief en een particulier deel. Het collectieve deel is gebaseerd op de Ziekenfondswet (ZFW) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Het particuliere deel bestaat uit particuliere en publiekrechtelijke ziektekostenverzekeringen (IZA/IZR).

Vanaf 2006: verzekering tegen ziektekosten welke is opgesplitst in een collectief en een particulier deel. Het collectieve deel bestaat uit de AWBZ en de basisverzekering van de zorgverzekeringswet met uitkeringen in natura. Het particuliere deel bestaat uit de aanvullende verzekeringen met uitkeringen in geld.