Ziektewet

Deze wet biedt zieke werknemers een uitkering als zij geen werkgever meer hebben die hun loon moet doorbetalen.
Ziek is iemand die door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat is om zijn arbeid te verrichten.