Ziekenfondswet (ZFW)

Per 1 januari 2006 buiten werking gestelde wet die tot doel had om personen met een inkomen beneden de loongrens te verzekeren van een goede geneeskundige verzorging. De wet gaf geen recht op geld, maar op de gezondheidsvoorzieningen zelf (in natura). Vanaf 1 januari 2006 opgevolgd door de Zorgverzekeringswet.