Uitvoerquote

De uitvoer in verhouding tot de productiewaarde (bij een bedrijfstak) of tot het bruto binnenlands product (bij de economie als geheel).