Uitspraken bestuursrecht

Gegrond- en ongegrondverklaringen van beroepen op de bestuursrechter, en beslissingen over voorlopige voorzieningen.