Uitsluiting

Het tijdelijk stopzetten van de werkzaamheden van werknemers door de werkgever.
Uitsluitingen zijn acties van werkgevers om werknemers niet in de gelegenheid te stellen hun normale werk te verrichten, met het doel om gestelde eisen af te dwingen.