Uitkeringsjaar

Maat voor het gemiddelde aantal uitkeringen in een bepaalde periode, berekend als het aantal uitgekeerde dagen in een jaar gedeeld door het aantal werkdagen in dat jaar.
Bij de WAO, WAZ en Wajong worden ook wel herleide uitkeringsjaren gebruikt. Dit zijn uitkeringsjaren waarbij rekening wordt gehouden met de arbeidsongeschiktheidsklasse van betrokkene.