Uitkeringen rechtstreeks door werkgevers

Uitkeringen die rechtstreeks door werkgevers aan hun (voormalige) werknemers worden betaald zonder dat hierbij een sociaal verzekeringsfonds is betrokken.
Enkele voorbeelden zijn:
- doorbetaling bij ziekte;
- interim-regeling ziektekostenvergoeding ambtenaren (vervallen bij de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet op 1 januari 2006);
- wachtgelden voormalig overheidspersoneel;
- eigen pensioen militairen.