Uitgaven voor vakantie

De directe uitgaven die voor een bepaalde vakantie zijn gemaakt, dat wil zeggen reiskosten, verblijfkosten, uitgaven aan voeding en overige kosten die rechtstreeks verband houden met de vakantie (bijvoorbeeld verzekeringen, entreegelden, souvenirs en foto's).
De uitgaven die betrekking hebben op duurzame recreatiegoederen, zoals caravan, tent, boot, ski’s en kampeeruitrusting zijn bij het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) buiten beschouwing gelaten, omdat ze doorgaans niet aan één vakantie(jaar) kunnen worden toegerekend.