Royement (juridisch)

Afbreken van een rechtszaak omdat tussen partijen overeenstemming is bereikt.