Rorovracht

Alle goederen die als vracht in de zeevaart, al dan niet in containers, via de roll-on-roll-off-techniek op en van zeeschepen worden gerold (inclusief de verrijdbare transporteenheden zelf).