Rijksarchief

Archiefbewaarplaats van de centrale overheid beheerd door de daartoe aangestelde rijksarchivaris.
Het Rijksarchief heeft één landelijke vestiging (het Algemeen Rijksarchief te Den Haag) en vestigingen in de provinciale hoofdsteden.