Resultaat voor belastingen

De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo voorzieningen en het buitengewoon resultaat.

.
Vanaf 2006 bij de Productiestatistieken: De som van het bedrijfsresultaat en de financiële resultaten