Restauratie/conserveringsatelier (archieven)

Een ruimte bij een archiefbewaarplaats waar archiefstukken kunnen worden opgeknapt.