Reguliere voltijdbaan

Een reguliere baan waarbij het vast aantal overeengekomen te werken uren behoort bij een volledige dag- en weektaak.