Reguliere deeltijdbaan

Een reguliere baan waarbij het vaste aantal overeengekomen te werken uren lager is dan het aantal uren dat behoort bij een volledige dag- en weektaak.