Regelmatige dienst

Arbeid op voor (dag-)arbeid gebruikelijke werktijden.