Regelmatig werkzame arbeidskracht (landbouw)

In de Landbouwtellingen gehanteerde benaming voor een persoon die werkzaam is op een agrarisch bedrijf, op basis van een contract voor onbepaalde tijd.