Regeling werktijden

Indeling van werktijden in:
- regelmatige werktijden (alleen overdag op werkdagen),
- onregelmatige werktijden (eventueel te onderscheiden in avondwerk, nachtwerk, werk op zaterdag, werk op zondag),
- ploegendienst.