Rechtsmiddel

Procedure waarmee partijen - soms derden - een (rechterlijke) beslissing bij dezelfde of een hogere rechter kunnen aantasten.
Er zijn gewone rechtsmiddelen, zoals bezwaarschrift, verzet, hoger beroep of cassatie(beroep) en buitengewone rechtsmiddelen, zoals derdenverzet, rekest-civiel, herziening of cassatie in het belang der wet.