Raadkamer

Rechterlijk college dat strafzaken behandelt waarvoor geen openbare zitting is voorgeschreven. In de regel zijn strafzaken altijd openbaar; de behandeling in raadkamer is een wettelijk voorgeschreven uitzondering. Voorbeeld: schadevergoeding aan ex-verdachten.