Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak

Adviesorgaan van de regering waarbij de Afdeling bestuursrechtspraak rechtspreekt in bestuurszaken.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt in hoger beroep in bepaalde zaken die al door een rechtbank zijn berecht.