Lpg

Liquefied petroleum gas: lichte, eenvoudige koolwaterstoffen verkregen uit
raffinage van aardolie.
Dit zijn propaan en butaan of mengsels hiervan en ethaan. Bij kamertemperatuur en normale luchtdruk is lpg gasvormig. Het wordt vloeibaar gemaakt voor opslag en transport. De motorbrandstof autogas, aan de benzinepomp bekend als lpg, valt ook in deze groep.