Loonheffing

De inkomstenbelasting en de premies voor de volksverzekeringen.
De volksverzekeringen betreffen:
- algemene kinderbijslagwet (AKW, tot 1.1.1989);
- algemene arbeidsongeschiktheidswet (AAW, tot 1.7.1998);
- algemene ouderdomswet (AOW)
- algemene weduwen en wezenwet (AWW, tot 1.7.1996)
- algemene nieuwe nabestaandenwet (Anw);
- algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).