Loon voor niet-gewerkte tijd

Loon dat voor verlofuren, uren van feestdagen, partnerverlof, bij bevallingen en kort verzuim wordt betaald.