Lokaal klantenpotentieel

Aantal potentiële lokale klanten van de woonkernen in een gemeente zoals die afgebakend zijn in de Financiële verhoudingswet.
Het aantal potentiële lokale klanten van een woonkern is gedefinieerd als het aantal klanten dat die kern aantrekt uit alle kernen binnen een straal van twintig kilometer. Verondersteld is dat de lokale aantrekkingskracht van een kern recht evenredig toeneemt met het aantal inwoners en recht evenredig afneemt met het kwadraat van de afstand tot die kern. De som van het aantal potentiële lokale klanten over alle gemeenten is gelijk aan het landelijk inwonertal op 1 januari.


Het regionaal klantenpotentieel wordt berekend in het kader van de Financiële verhoudingswet (Fvw).