Levensverzekering

Een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekeringsnemer. De verzekeraar verplicht zich tot het doen van geldelijke uitkeringen, periodiek of ineens, op een bepaalde datum of bij het bereiken van een bepaalde leeftijd of bij overlijden. De verzekeringsnemer verplicht zich tot het betalen van premie.