Leeftijd op 31 december

Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het referentiejaar is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als referentiejaar min geboortejaar.

In principe kan de leeftijd worden bepaald voor ieder nader te specificeren tijdstip. Dat tijdstip kan bijvoorbeeld zijn 1 januari of 30 juni van een bepaald kalenderjaar. Als standaardbegrip leeftijd wordt gekozen voor 31 december op grond van het feit dat bij een belangrijk deel van de CBS-statistieken (demografie, onderwijs, inkomen) deze datum sinds lang al geldt als eerste voorkeur. Die voorkeur hangt samen met een bijzonder voordeel van de keuze van 31 december als referentiedatum: alleen op 31 december hebben mensen die in hetzelfde jaar geboren zijn ook dezelfde leeftijd (in jaren). Vooral bij de beschrijving van de dynamiek op allerlei onderwerpsterreinen (bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt) heeft dit diverse technische voordelen. Omdat om diverse redenen ook andere referentiedata voor leeftijd in gebruik zijn, is het gewenst om ook bij gebruik van deze standaard van leeftijd expliciet te vermelden dat de referentiedatum 31 december is.