Land van herkomst (handel)

Land, vanwaar de goederen met bestemming Nederland zijn verzonden of waarvandaan de diensten zijn geleverd.