Ladinggewicht

Kan betrekking hebben op het brutogewicht of op het bruto-plus gewicht van goederen.