Koopkrachtpariteit

Manier om de koopkracht van huishoudens in landen te vergelijken, waarbij gecorrigeerd wordt voor prijsverschillen.
PPPs vergelijken de koopkracht van geldeenheden tussen verschillende landen. Een koopkrachtpariteit tussen 2 landen geeft aan hoeveel je van de valuta van het ene land moet uitgeven om hetzelfde te kunnen voor 1 eenheid van de valuta in het andere land.

Bijvoorbeeld: PPP Land X <-> Nederland = 103: Voor iedere euro in NL moet je 103 uitgeven om hetzelfde in Land X te kunnen kopen. PPPs kunnen ook tussen landen met dezelfde eenheid worden berekend, in dit geval geven ze gewoon prijsverschillen weer. Stel: PPP Frankrijk <-> NL = 1,05 -> Frankrijk is gemiddeld 5% duurder dan Nederland.