Functies van overheidszorg

Overheidstaken.
De overheidstaken kunnen met behulp van verschillende classificaties worden gerubriceerd. Veel gebruikte classificaties zijn de functionele indeling in de Comptabiliteitsvoorschriften, de internationaal gehanteerde COFOG-indeling en de BNL-indeling.