Flexibele deeltijdbaan

Een flexibele baan waarbij op een bepaald peilmoment/-periode het aantal overeengekomen te werken uren lager is dan het aantal uren dat behoort bij een volledige dag- en weektaak.
Tot de werknemers met een flexibele baan worden gerekend uitzendkrachten, oproepkrachten en overige contracten waarin de arbeidsduur gewoonlijk varieert tussen een minimum en een maximum aantal uren per week.