Feitelijke aanranding der eerbaarheid

Geweldsmisdrijf, omschreven in art. 246 Wetboek van Strafrecht.