Exploitatieoverschot

De toegevoegde waarde na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van overige belastingen en subsidies op productie, zoals onroerendezaakbelasting (ozb) en motorrijtuigenbelasting.
Het saldo dat resteert nadat het binnenlands product (marktprijzen) is verminderd met de beloning van werknemers en het saldo van betaalde belastingen op productie en invoer en ontvangen subsidies. Afhankelijk van de behandeling van de afschrijvingen is het exploitatieoverschot bruto (incl. afschrijvingen) of netto (excl. afschrijvingen).
Bij vennootschappen kan het worden opgevat als beloning voor de inzet van kapitaal. Bij zelfstandigen bevat het daarnaast een beloning voor de inzet van arbeid door zelfstandigen en hun meewerkende gezinsleden.