Europese Blue card

Verblijfsvergunning, bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de Europese Unie.
Om in aanmerking te komen voor een Europese Blue Card moeten werknemers voldoen aan een loon- en opleidingseis.