Energieverbruik

De hoeveelheid energie die is gebruikt door bedrijven, huishoudens en vervoer in Nederland.
Energie kan zijn verbruikt:
- bij omzetting in andere energiedragers, dit is de inzet minus de productie van energie, anders zou deze energie dubbel meetellen,
- als finaal verbruik.