Energiedragers (overig)

Energie niet afkomstig uit fossiele, hernieuwbare of nucleaire energiedragers.
Energie niet afkomstig uit fossiele, hernieuwbare of nucleaire energiedragers. Hieronder vallen:
- Het niet-biogene deel van huishoudelijk en industrieel afval dat is gebruikt voor productie van energie,
- Elektriciteit opgewekt door het uitzetten van gas in gasexpansieturbines,
- Warmte die vrijkomt bij chemische reacties,
- Energie die afkomstig is van een diepte van minder dan 500 (bodemenergie boven deze diepte is grotendeels afkomstig van uitwisseling van energie met de atmosfeer op seizoensbasis, ondiepe bodemenergie staat ook bekend als warmte/koudeopslag),
- Warmte uit de buitenlucht (deze wordt benut voor verwarming van woningen en utiliteitsgebouwen door gebruik te maken van een warmtepomp),
- Warmte uit net gemolken melk.