Energie

Het vermogen om arbeid te kunnen verrichten.
Meestal is het doel om warmte
of kracht nuttig te gebruiken. Voorbeelden van energie zijn aardgas,
aardolie, windenergie en elektriciteit.