Emissiebedrag

Het bedrag dat middels de uitgifte van aandelen of obligaties door de emittent is aangetrokken.
Het emissiebedrag is het product van de uitgiftekoers en het aantal uitgegeven aandelen respectievelijk het totale gevraagde nominale bedrag van de obligaties.